งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเปิดโอกาสให้คนในวงการธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

0

นายปรีดา เตียสุวรรณ์

ประธานกรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

”งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเปิดโอกาสให้คนในวงการธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเป็น World’s Jewelry Hub ของประเทศไทย เพราะไทยเป็นประเทศเดียวที่ถือว่ามีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครบทุกประเภท เช่น พลอยก้อน พลอยเจียระไน และมีช่างฝีมือที่พร้อมสร้างสรรค์ชิ้นงานจนเสร็จสมบูรณ์”