พลอยสังเคราะห์ VS พลอยแท้ รู้ทันกระแสตลาดพลอยโลก

0

พลอยเป็นอีกหนึ่งอัญมณีที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ทั้งยังเป็นอัญมณียอดนิยมที่หลายๆ คนชอบ ทุกวันนี้นอกจากพลอยแท้ที่อยู่ในตลาดแล้ว ยังมีพลอยสังเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดพลอยโลกหากมีขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพอีกด้วย ภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 65 นี้ได้มีงานสัมมนาการแยกพลอยแท้ออกจากพลอยสังเคราะห์ ในหัวข้อ “แยกความต่างพลอยสังเคราะห์ (Synthetic Gems) ตีคู่ พลอยแท้ (Natural Gems) รู้ทันกระแสตลาดพลอยโลก” Keeping Up with the Trend of the Global Gems Market: Differentiating Synthetic Gems from Natural Ones โดย คุณวันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม กรรมการผู้บริหาร Taevika Jewelry ให้ผู้ประกอบการธุรกิจพลอยได้เข้าใจตลาดโลกมากขึ้น ร่วมเข้าฟังสัมมนาได้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ (พรุ่งนี้) ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 เวลา 14.35-15.35 น.