ผมเองก็ได้เห็นว่ารัฐบาลและ DITP เองได้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี เพราะได้มีการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เราได้มีโอกาสสร้างธุรกิจและพบปะกับคนใหม่ๆ จากทั่วโลกอีกด้วย คุณทิม เดนนิ่ง

0

ผู้บริหาร Bonas & Co Ltd

“กรุงเทพเป็นศูนย์รวมที่ยิ่งใหญ่ในการค้าอัญมณี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราที่ได้มาเจอลูกค้าและคนในวงการใหม่ๆ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่เราไม่ได้เจอในโอกาสอื่นๆ ประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมอัญมณีที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นสำหรับผมแล้ว การร่วมงานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างลูกค้ารายใหม่ๆ และ ผมเองก็ได้เห็นว่ารัฐบาลและ DITP เองได้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี เพราะได้มีการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เราได้มีโอกาสสร้างธุรกิจและพบปะกับคนใหม่ๆ จากทั่วโลกอีกด้วย”