The New Faces…เมื่อน้องใหม่เปล่งแสง

1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีให้แบรนด์จิวเวลรี่รายเล็กเกือบ 200 รายจากทั่วประเทศ มาอวดผลงานรังสรรค์โดยฝีมือช่างไทยท้องถิ่น ที่ผ่านการพัฒนาจนพร้อมก้าวสู่ตลาดอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับพลอยสี เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง เครื่องประดับมุก และอีกมากมาย หลายแบรนด์ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ค้าต่างประเทศ และเตรียมแจ้งเกิดในเวทีโลกตามรอยความสำเร็จของรุ่นพี่แล้ว พบ