เครื่องเงินไทยมีจุดเด่นคือ เป็นงานหัตถศิลป์คุณภาพดี ดีไซน์ทันสมัยสวยงาม เรามีสืนค้าหลากหลายครบทุกเซกเมนต์

0

นายกิตติศักด์ อุดมแดงอร่าม

นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย

“ไทยติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศผู้ส่งออกเครื่องเงินรายใหญ่ที่สุดของโลก เครื่องเงินไทยมีจุดเด่นคือ เป็นงานหัตถศิลป์คุณภาพดี ดีไซน์ทันสมัยสวยงาม เรามีสืนค้าหลากหลายครบทุกเซกเมนต์ ครอบคลุมตลาดตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบน”