วันอังคาร, กรกฎาคม 14, 2020

พลอยสังเคราะ...

พลอยเป็นอีกหนึ่งอัญมณีที่...